IPR

IPR hl. m. Prahy odevzdal a zveřejnil návrh Metropolitního plánu

Posted by MC Praha 11 on Červen 13, 2016
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IPR hl. m. Prahy odevzdal a zveřejnil návrh Metropolitního plánu
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR hl. m. Prahy) odevzdal dne 31.05.2016 hotový návrh Metropolitního plánu ke kontrole pořizovateli, Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.  

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,

IPR hl. m. Prahy odevzdal a zveřejnil návrh Metropolitního plánu

Posted by MC Praha 11 on Červen 13, 2016
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IPR hl. m. Prahy odevzdal a zveřejnil návrh Metropolitního plánu
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR hl. m. Prahy) odevzdal dne 31.05.2016 hotový návrh Metropolitního plánu ke kontrole pořizovateli, Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.  

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,

Územní plán SÚ hl. m. Prahy

Posted by MC Praha 11 on Únor 09, 2015
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Územní plán SÚ hl. m. Prahy
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. V současné době na IPR vzniká nový územní plán hl. m. Prahy - tzv. Metropolitní plán. 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,