ICQ

Radnice pořádá PC kurzy pro seniory i v letošním roce!

Posted by MC Praha 10 on Duben 17, 2015
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Radnice pořádá PC kurzy pro seniory i v letošním roce!

V jarním období roku 2015 budou probíhat čtyři počítačové kurzy, kde si senioři osvojí základní praktické dovednosti obsluhy počítače. Výuka bude prováděna zejména na praktických příkladech a každý účastník bude mít možnost si vše vyzkoušet na jemu přiděleném počítači umístěném v počítačové učebně. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu z práce s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své další uplatnění na trhu práce.

Náplní kurzu bude nejen seznámení se s prací v operačním systému Windows, osvojení si MS Office Word, ale také výuka zaměřená na orientaci na internetových stránkách, schopnost založit si vlastní e-mailovou adresu, či komunikovat prostřednictvím programů typu Skype nebo ICQ.

PC kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území Prahy 10 a jsou pro ně bezplatné.

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, od 8:30 do 10:30 hodin v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35 na Zahradním Městě, v těchto termínech:

I. kurz: 4.5.2015 – 27.5.2015 (výuka probíhá v pondělí a ve středu)

II. kurz: 5.5.2015 – 28.5.2015 (výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek)

III. kurz: 1.6.2015 – 24.6.2015 (výuka probíhá v pondělí a ve středu)

IV. kurz: 2.6.2015 – 25.6.2015 (výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek)

Z důvodu zachování transparentnosti při zápisu do kurzů přistoupila radnice Prahy 10 k losování celkového počtu 40 míst v těchto kurzech. Každý ze zájemců si bude moci v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10 (ve Vršovické ulici a v poliklinice v Plaňanské ulici) vyzvednout přihlášku, kterou v den losování předloží společně s platným občanským průkazem ke kontrole trvalého bydliště v Praze 10. K přihlášce pak bude přiložena jedna část slosovatelného lístku, druhá bude vložena do losovacího osudí.

Losování počítačových kurzů se uskuteční v pondělí 20. dubna 2015 v KD Barikádníků a bude zahájeno přesně v 14:30 hodin, slosovatelné lístky budou k dispozici od 14:00 hodin. Vylosována budou všechna volná místa ve všech čtyřech kurzech (nebude tedy možné si termín kurzu vybrat), včetně vylosování tří náhradníků na každý kurz.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,