Helenu Mich

Výsledky ankety Dobrovolník roku 2015

Posted by MC Praha 10 on Leden 08, 2016
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky ankety Dobrovolník roku 2015

Dne 18.11.2015 z celkového počtu 11 nominovaných porota složená ze zástupců radnice, veřejnosti a úředníků zvolila 10 dobrovolníků, kteří v prosinci 2015 byli oceněni.

Konkrétně se jednalo o:

1/ paní Ing. Janu Náglovou (nominována DC Protěž) oceněnou za pomoc v Denním stacionáři pro seniory v péči o klienty, organizaci koncertů, soutěží, dobročinných bazarů pro seniory, vyhledávání možností získávání finančních zdrojů.

2/ paní Mgr. Helenu Michálkovou, Ph.D. (nominována občanským sdružením SEPPIA) oceněnou za organizaci online bezbariérového vzdělávání, podílení se na vedení organizace, propagaci jejích aktivit a realizaci komunitních akcí, participaci na přípravě kulturních a sportovních akcí, workshopů, soutěží, festivalů, apod.

3/ paní Ing. Galinu Borovičkovou (nominována Židovskou obcí v Praze) oceněnou za pravidelné návštěvy seniorů v domovech i v Domově sociální péče Hagibor, spolupodílení se na provozu Kavárny Miriam.

4/ pana Tomáše Kloučka (nominován 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“) oceněným za organizaci dobrovolníků a akcí ve prospěch komunity městské čtvrti Malešice, rozvoj spolku a rozšíření portfolia a jeho aktivit a funkci předsedy organizace a spoluzakladatele oddílu Mladých ochránců přírody Ginko. 

5/ paní Ing. Evu Černou (nominována Klubem K2, o.p.s.) oceněnou za vedení nízkoprahové herny pro rodiče s dětmi, péči o děti v průběhu rodičovských seminářů a kurzů, zajišťování dokumentace akcí pro veřejnost.

6/ paní Ing. Jiřinu Havlíkovou (nominována Svazem tělesně postižených v ČR, o.s.) oceněnou za  zastupování předsedkyně Obvodní org. na různých akcích, pomoc při zajišťování koncertů Symfonického orchestru v Rudolfinu a funkci předsedkyně organizace v letech 2000 až 2009.

7/ paní Libuši Pondělíkovou (nominována Svazem důchodců ČR, o.s.) oceněnou za organizaci výletů a vycházek po zajímavých místech v Praze a okolí pro seniory, působení v rekreační komisi SDČR a organizaci poznávacích zájezdů.

8/ paní Janu Bekovou (nominována POINT 50+, o.p.s.) oceněnou za participaci na organizování akcí, práci v infocentru, pomoc seniorům - doprovod, pomoc při vyřizování jejich záležitostí (úřady, pošta, apod.).

9/ paní Evu Veverkovou (nominována Parkinson-Help z.s.) oceněnou za organizaci akcí a vedení účetnictví celé organizace, psaní a vyřizování účelových grantů na podporu činnosti organizace.

10/ paní Lucii Ungerovou (nominována Pionýrskou skupinou BETA) oceněnou za zastupování pionýrské skupiny, participaci na přípravě akcí, vedení vodáckého tábora, participaci na akci Den proti rakovině, vyhledávání možností získávání finančních prostředků, spolupodílení se na činnosti pionýrského Sedmikvítku.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,