ČR

Mimořádná veterinární opatření – ptačí chřipka

Posted by MC Praha 11 on Leden 11, 2017
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádná veterinární opatření – ptačí chřipka
Ústřední veterinární správa nařizuje preventivní mimořádná veterinární opatření k zamezení síření ptáci chřipky na celém území ČR. Nařízeni je vyvěšeno na úřední desce MHMP a Ministerstva zemědělství CR. OS KS HMPhttp://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/mimoradna_veterinarni_opatreni.htmlMimořádná veterinární opatřeníStátní veterinární správa nařídila preventivní mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky.10. leden 2017Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí se:zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat.Plný text nařízení je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy (RED-6540/2017). 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , ,