Agora Central Europe

Zástupci čínských neziskovek a místních samospráv hledali na Praze 10 inspiraci, jak zapojit občany do rozhodování

Posted by MC Praha 10 on Říjen 21, 2015
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zástupci čínských neziskovek a místních samospráv hledali na Praze 10 inspiraci, jak zapojit občany do rozhodování

„Participativní rozpočet představuje ideální způsob, jak na obecní či městské úrovně více zapojit občany a neziskové organizace do rozhodování o investicích do veřejných prostor,“ uvedla při setkání starostka Prahy 10 Radmila Kleslová, jejíž tým na radnici uvedl projekt participativního rozpočtu do praxe jako první v České republice. Princip celého projektu spočívá v tom, že obec vyčlení ze svého rozpočtu finance, o jejichž investování rozhodují hlasováním přímo občané.

 

Čínští hosté se intenzivně zajímali například o technické podrobnosti participativního rozpočtu: jakým způsobem je zajištěna informovanost občanů, jak se podávají návrhy, jak je zajištěno hlasování a jeho transparentnost a jak se posuzuje proveditelnost konkrétních projektů. „Překvapilo mne, jak byli naši hosté na naše setkání připraveni, bylo vidět, že je problematika skutečně zajímá. Těší mne, že jsme jim mohli prezentovat naše první zkušenosti,“ uvedla Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu na radnici Prahy 10.

Na Praze 10 byl projekt participativního rozpočtu s názvem Moje stopa zahájen počátkem léta a v současné době se shromažďují návrhy občanů na investice. Poté budou všechny nápady prezentovány na internetových stránkách www.moje-stopa.cz, kde jsou rovněž shromážděny veškeré potřebné informace k participativnímu rozpočtu. V lednu příštího roku proběhnou veřejná setkání, na kterých budou jednotliví navrhovatelé své projekty představovat sousedům a konečně v únoru se bude o návrzích a jejich realizaci hlasovat.

Čínskou delegaci tvořilo 7 zástupců tamních nevládních neziskových organizací a místních samospráv. Během studijní cesty se účastníci seznamují se způsoby a možnostmi zapojování občanů a neziskových organizací do rozhodování o veřejných věcech v České republice, a to jak na lokální tak i na centrální úrovni. Cílem cesty je přenos zkušeností a podpora zapojení čínských obyvatel do rozhodování. Studijní cestu zajišťuje česká nezisková organizace Agora Central Europe, která se dlouhodobě zabývá rozvojem participace v ČR a která v letošním roce pomáhá se zaváděním participativního rozpočtu i na Praze 10.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,

Praha 10 vyzývá občany: Zanechte svou stopu na „desítce“!

Posted by MC Praha 10 on Červenec 15, 2015
Aktuality z MČ / Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha 10 vyzývá občany: Zanechte svou stopu na „desítce“!

Občané budou moci přicházet s návrhy na vybudování či obnovu parků, dětských hřišť, rekonstrukce vybraných objektů či další úpravy veřejných prostor a hlavně sami hlasováním rozhodnout, které návrhy radnice zrealizuje.

„Já osobně se na návrhy moc těším. Věřím, že naši občané přijdou se zajímavými nápady, které zanechají dlouhodobou stopu v naší městské části a přispějí k dalšímu zlepšení či zpestření života na desítce,“ uvedla starostka Prahy 10 Radmila Kleslová.

„Fantazii se meze nekladou, jsme sami zvědavi, s jakými nápady naši občané přijdou. Finanční limity na jeden návrh jsou stanoveny v rozmezí 50 000 až 1 000 000 Kč. Samozřejmě je důležité, aby navržené projekty byly reálně uskutečnitelné,“ vysvětlil radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Své návrhy budou moci občané podávat prostřednictvím internetových stránek www.praha10.cz/moje-stopa, popřípadě odevzdávat v papírové podobě na podatelně úřadu, a to v období od 14. 9. do 13. 11. 2015. Poté každý návrh projde ověřením proveditelnosti, a s navrhovateli těch projektů, které budou posouzeny jako „životaschopné“, začne úřad spolupracovat na přípravě jejich prezentace. V průběhu ledna 2016 pak navrhovatelé představí své projekty na veřejných setkáních s obyvateli.

Po prezentacích návrhů bude odstartována fáze hlasování, které by mělo proběhnout v první polovině února na webu  www.praha10.cz/moje-stopa. Obyvatelé Prahy 10 bez přístupu k internetu budou moci o projektech hlasovat ve Středisku územního rozvoje úřadu, kde zájemci budou moci odhlasovat s pomocí zaměstnanců úřadu.

Vyhlášení vítězných projektů se uskuteční rovněž na výše uvedené internetové stránce a také prostřednictvím vybraných médií, a to ve druhé polovině února 2016. Ihned poté přistoupí radnice k realizaci vítězných projektů.

Odborným konzultantem projektu Moje stopa je nezisková organizace Agora CE, která usiluje o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty.

„Prahu 10 si lidé spojují s úplně jinými věcmi, než je participativní rozpočtování. Potěšila nás proto míra zaujetí, s jakou jde radnice desítky do realizace participativního rozpočtu. Doufám, že naše zkušenost zde bude dobrým příkladem, jak i další radnice v ČR mohou zlepšovat podmínky pro spolupráci mezi občany a radnicí,“ říká Vojtěch Černý z Agora Central Europe.

Více informací najdete na:  www.praha10.cz/moje-stopa
Koordinátor projektu: Kateřina Vávrová, katerinav@praha10.cz, tel. 267 093 639
Tiskový mluvčí Prahy 10: Vít Novák,
vitn@praha10.cz
, tel. 605 759 814

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,