Praha 4 má novou Strategii prevence kriminality

Posted by MČ PRAHA 4 on Prosinec 19, 2019
Aktuality z MČ
Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo novou Strategii prevence kriminality a závislostního chování do roku 2024. Je postavena na aktivní protidrogové politice a prevenci a za zásadní považuje omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, informovanost obyvatel o možnostech ochrany před trestnou činností s důrazem na edukaci dětí a mládeže. Opírá se o další prohlubování spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, k nimž patří například městská i státní policie, pražský magistrát či přímo sami občané. Více v článku ...

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,