Životní podmínky – výběrové šetření v domácnostech

Posted by MČ PRAHA 4 on Únor 04, 2019
Aktuality z MČ
Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019" (EU SILC 2019), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Celý článek na zdrojovém webu