Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 11 za rok 2017

Posted by MC Praha 11 on Říjen 22, 2018
Aktuality z MČ
Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na Městské části Praha 11 je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky na MČ Praha 11, koncepčních opatřeních, spolupráci s organizacemi, finančním zajištění protidrogové politiky a charakteristice drogové scény. Tato závěrečná zpráva je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze. 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,