Příležitosti a hrozby městského plánování se zapojením dětí

Posted by MC Praha 11 on Říjen 15, 2018
Aktuality z MČ
V tomto článku navazujeme na teoretický příspěvek Jak mohou děti přispět k tvorbě příjemnějších a bezpečnějších měst? reflexí nedávno realizovaného projektu Bezpečnost veřejného prostoru na Jižním Městě očima dětí. Zamýšlíme se nad obecnějšími poznatky a zkušenostmi prakticky využitelnými i na jiných místech.

Celý článek na zdrojovém webu