Vyjádření MČ Praha 11 k novelizaci PSP

Posted by MC Praha 11 on Září 04, 2018
Aktuality z MČ
Dne 17.07.2018 přijala Rada hl. m. Prahy usnesení č. 1734, ve kterém vzala na vědomí vypořádání připomínek k návrhu novely PSP, odsouhlasila nový návrh a uložila primátorce hl. m. Prahy zaslat text PSP k notifikaci. 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: