Omezení parkování v ul. Láskova

Posted by MC Praha 11 on Srpen 22, 2018
Aktuality z MČ
Vážení občané,od 01. 09. 2018 do 15. 10. 2018 dojde k přechodné úpravě silničního provozu v ul. Láskova, a to z důvodu zajištění průjezdu staveništní dopravy pro přístavbu sportovní haly pro objekt základní školy Campanus. Dojde ke změně režimu parkování ze šikmého na podélné a k dočasnému zákazu zastavení.  Před uvedenou změnou je nutné dodržení umístěného přechodného dopravního značení, tj. zákaz zastavení, z důvodu vyznačení daného režimu od 01. 09. 2018.Děkujeme za pochopení.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: