Nový portál Územně plánovací dokumentace

Posted by MČ PRAHA 2 on Březen 29, 2018
Aktuality z MČ
Veřejnost může nově snadno komunikovat s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen UP SU HMP). Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu).

Celý článek na zdrojovém webu