Návrh Metropolitního plánu

Posted by MC Praha 11 on Březen 01, 2018
Aktuality z MČ
Návrh dokumentace zpracovaný na základě Zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 dne 19. 9. 2013, byl pořizovatelem dne 16.04.2018 zveřejněn pro jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: