Proběhne šetření životních podmínek v domácnostech

Posted by MČ PRAHA 2 on Únor 06, 2018
Aktuality z MČ
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Celý článek na zdrojovém webu