Změny právních předpisů, které novelizují také živnostenský zákon

Posted by MČ PRAHA 1 on Červen 30, 2017
Aktuality z MČ, pro pejskaře, pro rodiče, pro seniory, pro studenty

Tj. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, insolvenční zákon, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o pohřebnictví, zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Celý článek na zdrojovém webu