Výzva – „Dodávka kancelářských potřeb“

Posted by MC Praha 7 on Červen 23, 2017
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Celý článek na zdrojovém webu