Praha 4 odmítá návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje

Posted by MČ PRAHA 4 on Duben 20, 2017
Aktuality z MČ
Rada městské části Praha 4 zásadně odmítla návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR) v období říjen 2014 – březen 2017, jejímž pořizovatelem je magistrátní odbor územního rozvoje. V době, kdy Praze reálně hrozí riziko, že po roce 2020 může být bez platného územního plánu, a ZÚR budou při rozhodování o změnách v území suplovat jeho roli, je nutné k jakýmkoli zásahům do stávajících ZÚR přistupovat velmi obezřetně. Tato zpráva má být zadáním pro pořízení aktualizace stávajících ZÚR, tedy územně plánovací dokumentace nadřazené územnímu plánu.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: