Pobytová veřejná prostranství vhodná k regeneraci

Posted by MC Praha 11 on Duben 03, 2017
Aktuality z MČ
Odbor územního rozvoje zpracoval a průběžně aktualizuje pasport pobytových veřejných prostranství ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. Tento pasport bude sloužit MČ Praha 11 jako podklad při výběru veřejných prostranství, která by bylo vhodné revitalizovat nebo by bylo vhodné zde umístit sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiště, park apod.

Celý článek na zdrojovém webu