Výzva – „Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice“

Posted by MC Praha 7 on Březen 27, 2017
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu – Investice“, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Celý článek na zdrojovém webu