Výzva – „Nová třída ZŠ Tusarova 21a – Úprava stavby detašovaného pracoviště – domeček Tusarova č. ev. 85“

Posted by MC Praha 7 on Březen 28, 2017
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Nová třída ZŠ Tusarova 21a – Úprava stavby detašovaného pracoviště – domeček Tusarova č. ev. 85“, Praha 7, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,