Praha 4 nesouhlasí s navrženou studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní

Posted by MČ PRAHA 4 on Březen 09, 2017
Aktuality z MČ
Rada městské části Praha 4 po bližším prostudování vyjádřila dne 8. března 2017 zásadní nesouhlas s navrženou Koncepční studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní a žádá hlavní město Praha o její přepracování a následné předložení městské části Praha 4 k odsouhlasení. Mezi hlavní důvody odmítnutí studie patří snížení propustnosti řešeného území pro hromadnou i individuální dopravu a nedostatečné řeší parkování rezidentů i návštěvníků.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , ,