NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Posted by MC Praha 11 on Březen 10, 2017
Aktuality z MČ
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje ke dni platnosti a účinnosti tohoto nařízení mimořádná veterinární opatření ze dne 10. 1. 2017, č. j. SVS/2017/004572-G, která byla vydána z důvodů zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.  

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: