Kácení a výsadba zeleně na Spořilově

Posted by MČ PRAHA 4 on Březen 13, 2017
Aktuality z MČ
V březnu letošního roku začala na spořilovském sídlišti druhá etapa rekonstrukce horkovodu realizovaná firmou Termonta, a to pro investora stavby společnost Pražskou teplárenskou. Z důvodu dřívější neuvážené a nevhodné výsadby dřevin přímo na tělese horkovodu, nebo v jeho ochranném pásmu, bylo nutné některé dřeviny přesadit a bohužel, některé vzrostlé stromy také pokácet. V rámci vydaného povolení ke kácení dřevin byla zároveň uložena náhradní výsadba dřevin nových a to jak stromů, tak keřů. Předpokládaný termín dokončení výkopových a stavebních prací je květen 2017.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: