Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 11 za rok 2016

Posted by MC Praha 11 on Únor 17, 2017
Aktuality z MČ
Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky na Městské části Praha 11 je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky na MČ Praha 11, koncepčních opatřeních, spolupráci s organizacemi, finančním zajištění protidrogové politiky a charakteristice drogové scény. Tato závěrečná zpráva je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: