Výběrové šetření v domácnostech „Životní podmínky 2017“

Posted by MČ PRAHA 4 on Únor 06, 2017
Aktuality z MČ
Český statistický úřad organizuje v letošním roce v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017). Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Celý článek na zdrojovém webu