Přípravné třídy u ZŠ zřizovaných MČ Praha 11

Posted by MC Praha 11 on Únor 17, 2017
Aktuality z MČ
Přípravné třídy jsou určeny dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Celý článek na zdrojovém webu