Výzva k podání nabídky

Posted by MC Praha 7 on Prosinec 23, 2016
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu v domě Janovského 1116/10“, Praha 7, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/1 6 - R ze dne 11 . 10. 201 6 ) a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: