Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)

Posted by MC Praha 11 on Prosinec 13, 2016
Aktuality z MČ
ÚAP společně s územní studií patří mezi územně plánovací podklady. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: