Přijďte si zapálit Bětlémské světlo

Posted by MČ PRAHA 4 on Prosinec 20, 2016
Aktuality z MČ
Světlo je symbolem. Ve starověkých náboženstvích bylo pokládáno za něco božského, někdy za božstvo samo. V první části Bible - Starém zákoně jsou život a světlo souběžnými výrazy pro vyvolený izraelský národ. Světlo je přímo totožné s požehnáním a zdravím, s radostí a pokojem, se spravedlností a pravdou. Podle Nového zákona je jako světlo chápán Ježíš narozený v chudém chlévě v městě Betlémě. Pastýři, kteří pásli svoje stáda poblíž Betléma, zakusili v době narození Ježíše „rozzářenost velebnosti boží slávy a padla na ně bázeň“. Nad místem narození Ježíše zářila hvězda, které přivedla mudrce z východu, aby se mu poklonili. Pro ně bylo světlo hvězdy symbolem pravdy. Betlémské světlo bude k dispozici od středu 21. prosince 2016 od 14.00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4).

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , ,