Výzva – „ Web MČ Praha 7“

Posted by MC Praha 7 on Listopad 16, 2016
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „ Web MČ Praha 7“, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Celý článek na zdrojovém webu