Protipovodňová kontrola vodních toků

Posted by MČ PRAHA 4 on Listopad 21, 2016
Aktuality z MČ
Úřad městské části Praha 4 vykonal v listopadu ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy povodňovou prohlídku Kunratického potoka v úseku od rybníku Šeberák po rybník Labuť. Kontrola byla zaměřena na popadané kmeny stromů v korytu potoka, černé skládky a černé stavby v blízkém okolí, které mohou zhoršit průběh povodně. Všechny zjištěné nedostatky budou řešit příslušné odbory úřadu, případně správce vodního toku, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy. Tyto prohlídky budou dále pokračovat i na dalších vodních tocích.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,