Martha a Tena přivezly seniorům kousek krásného Řecka

Pocházejí z rodiny řeckých exulantů, kteří ze své vlasti uprchli kvůli občanské válce a v roce 1950 se usadili v Československu. Maminka jim velmi brzy zemřela, a tak obě dívenky vyrůstaly v domově pro řecké děti v Ivančicích. Jejich první nahrávky pocházejí z roku 1968. První elpíčko jim pak vyšlo v roce 1970 a jmenovalo se „Dál, než slunce vstává“. Martha a Tena Elefteriadu navštívily v Redutě seniory z Prahy 1.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: