Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2016 až 2020

Posted by MC Praha 11 on Listopad 22, 2016
Aktuality z MČ
Koncepce rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 11 pro roky 2016 až 2020 (dále jen „Koncepce SNS P11“) je dokument, který komplexně popisuje aktuální stav sociálních služeb na území MČ Praha 11 a který na základě průběžného zjišťování současného stavu a informací zástupců cílových skupin pojmenovává silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti celého procesu sociálních služeb. V návaznosti na tyto výstupy specifikuje Koncepce SNS P11 opatření, která povedou ke zkvalitňování života stávajících i potenciálních uživatelů sociálních služeb.Celé znění koncepce je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,