Integrace cizinců

Posted by MC Praha 11 on Listopad 22, 2016
Aktuality z MČ
V rámci programu Ministerstva vnitra ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, se ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 realizuje projekt„ Integrace cizinců na MČ Praha 11“.Hlavním cílem tohoto projektu je podpora integrace cizinců na území městské části Praha 11 a usnadnění vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států, poskytnutí prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.Dalším cílem projektu je navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 11, což povede k lepšímu soužití a celkově k zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,