Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila Výroční zprávu Zdravotní následky u uživatelů drog

Posted by MC Praha 11 on Listopad 09, 2016
Aktuality z MČ
Dne 20.10.2016 Hygienická stanice hl. m. Prahy zveřejnila Výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015". Předkládaná výroční zpráva navazuje na Hygienickou stanici hlavního města Prahy každoročně vydávané publikace (období let 2007–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti kompletních dat se Výroční zpráva za rok 2015 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hlavním městě Praze. 

Celý článek na zdrojovém webu