Zahajujeme rekonstrukce Heroldových sadů

Posted by MC Praha 10 on Říjen 17, 2016
Aktuality z MČ
Vlastní realizace je plánována na období od října 2016 do srpna 2017. Pro zajištění maximální kvality prací bude realizace po dobu zimních měsíců pozastavena. Vlastní rekonstrukce pak zahrnuje zejména rekonstrukci stávajících cest. Tedy změnu povrchu z asfaltu na mozaiku a mlat. Zároveň proběhne úprava rozložení cest v parku. Pro návštěvníky budou instalovány nové lavičky a odpadkové koše. Dojde k odstranění jednotlivých již provozně nebezpečných stromů a výsadbě stromů nových. Pro zajištění lepší péče o zeleň bude instalován závlahový systém. Z hlediska bezpečnosti návštěvníků parku pak též dojde k instalaci nového veřejného osvětlení. Přes park vede významná pěší cesta propojující oblast od ulice Kodaňská do okolí ulice Moskevská. Naší snahou bude tento průchod zajistit po naprostou většino stavby. Zároveň se budeme snažit zajistit minimální dopady na okolí stavby. Přesto se za případná omezení či komplikace, která vyplynou z realizace stavby, omlouváme.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: