Výzva – „Oprava bytu č. 6 v 1NP s dispozicí (0+1) na adrese Haškova 629/7, Praha 7“

Posted by MC Praha 7 on Říjen 27, 2016
Aktuality z MČ
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo, které předmětem plnění bude oprava bytu č. 6 v 1NP na adrese Haškova 629/7, Praha 7 s dispozicí 0+1. Nabídky se podávají nejpozději do 15. 11. 2016 13:00 hod na provozní adresu společnosti Sedmá ubytovací s. r. o.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: