Výzva – „ Rekonstrukce volných bytů – vypracová ní projektové dokumentace“

Posted by MC Praha 7 on Říjen 27, 2016
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „ Rekonstrukce volných bytů - vypracování projektové dokumentace “, Praha 7, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro zadávání veřejných zakázek a v souladu ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 13 4 /20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: