Vyjádření MČ Praha 11 k návrhu a vyhodnocení koncepce Strategický plán hl. m. Prahy,aktualizace 2016

Posted by MC Praha 11 on Říjen 24, 2016
Aktuality z MČ
Městská část Praha 11 se v říjnu 2016 vyjádřila k návrhu koncepce "Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016" a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (SEA). Více informací lze nalézt na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP189K.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: