Program Čistá energie Praha 2016

Posted by MC Praha 10 on Květen 26, 2016
Aktuality z MČ
Věcná náplň programu, nastavená v posledních letech, zůstala zachována. Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20. 6. – 30. 9. 2016. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , ,