V Dřevčické končí sběrný dvůr, nový je v ulici Teplárenská

Posted by MC Praha 10 on Březen 09, 2016
Aktuality z MČ

Podmínky provozu zůstávají stejné. Znamená to, že do sběrného dvora je možné odkládat jakékoliv odpady z provoz domácností (objemné, nebezpečné, dřevo, bioodpad, kovy, elektrozařízení atd.), vyjma odpadu směsného. Předání odpadu od obyvatel s trvalým bydlištěm na území hlavního města je bezplatný. Zpoplatněn je odběr pneumatik, a to částkou 25 Kč za kus. Stavební suť z bytových úprav je možné odevzdat zdarma do množství 1m³ na osobu a měsíc. Jednorázový návoz odpadu je omezen vjezdem vozidel maximálně do 3,5t. 

Provozní doba ve sběrných dvorech je pondělí až pátek od 8,30 do 18,00 hod. ( v době zimního času je do 17,00 hod.) a v sobotu od 8,30 do 15,00 hod.

V dostupnosti pro obyvatele Prahy 10 jsou ještě další sběrné dvory:

  • ul. Teplárenská 5 (cca 300m po pravé straně od ul. Průmyslová)
  • ul. Perucká 2542/10 (cca 200m po pravé straně od ul. Vršovická)
  • ul. Zakrytá (slepá část ulice) 
  • ul. Malešická (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)

Provozní doba ve všech sběrných dvorech je stejná.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,