V b?eznu si m??ete za??dat o dotace v oblasti kultury, sportu a voln?ho ?asu – nezapome?te na term?ny uz?v?rek

Posted by MC Praha 6 on Březen 02, 2016
Aktuality z MČ
M?stsk? ??st Praha 6 upozor?uje v?echny z?jemce na bl??c? se uz?v?rky t?? dota?n?ch program?, ve kter?ch mohou po??dat v souhrnu o 8,3 mil. K?.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: