Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)

Posted by MC Praha 11 on Březen 08, 2016
Aktuality z MČ
ÚAP hl. m. Prahy slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: