Občané Prahy 10 určili hlasováním projekty, do nichž bude radnice investovat

Posted by MC Praha 10 on Březen 04, 2016
Aktuality z MČ

Pro projekt Moje stopa vyčlenila Praha 10 částku 5 milionů korun. O její rozdělení se v hlasování utkalo celkem 33 návrhů od občanů Desítky. Hlasování se od 15. 2. do 26. 2. účastnilo 5024 lidí, kteří určili 7 vítězných projektů, které budou realizovány.

Největší přízeň získal návrh komplexní přeměny veřejných prostor u stanice metra Strašnická. Tento projekt například řeší osazení okolí metra kvalitním a pravidelně udržovaným městským mobiliářem, nahrazení nevyhovujících a nevhodně umístěných reklamních laviček u zastávek MHD za lavičky moderní, estetické a ergonomicky vhodné. Dále nabízí vytvoření prostoru pro soukromou inzerci místních obyvatel výměnou za současné neestetické plochy.

MČ Praha 10 na základě hlasování obyvatel zrealizuje tyto návrhy:

  • Metro Strašnická
  • Revitalizace parku Solidarita
  • Sejdeme se na dvoře (úprava a vybavení vnitrobloku mezi ulicemi Vršovická, Užocká, Bajkalská a Krasnojarská)
  • Revitalizace okolí Botiče (v prostorech kolem Gymnázia Přípotoční)
  • Bezpečné uložení kol na Praze 10 (vybudování sítě cykloboxů)
  • Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí
  • Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice.

Náklady na realizaci prvních sedmi návrhů jsou vyčísleny na částku 4 859 778 Kč, zbývajících 140 222 Kč bude ponecháno v rezervě. „Těší nás, že mezi vítěznými projekty jsou jak návrhy, které budou přínosem velké části obyvatel napříč Desítkou, tak i investice do podpory sousedských vztahů,“ uvedl politický garant projektu Mgr. Zoufalík s tím, že kompletní informace o přihlášených i vítězných návrzích lze nalézt na internetových stránkách www.moje-stopa.cz.

V současné době úřad zpracovává vyhodnocení pilotního ročníku projektu, a to taktéž se zapojením veřejnosti. „Proces participativního rozpočtu chceme zdokonalovat a pro pokračování projektu jsou pro nás důležité názory a zkušenosti všech zúčastněných,“ komentovala současnou fázi koordinátorka Kateřina Vávrová.

Na realizaci projektu Moje stopa spolupracuje MČ Praha 10 se společností Agora CE. Výsledky pilotního ročníku projektu přispějí ke tvorbě metodiky pro participativní rozpočtování, kterou budou moci využít další obce v ČR. Metodika participativního rozpočtu i výsledky Mojí stopy budou představeny na konferenci Dobrá radnice 2016, kterou Agora pořádá ve dnech 23. – 24. března 2016 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,