Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní oblasti

Posted by MC Praha 11 on Březen 07, 2016
Aktuality z MČ
Integrované územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) představují nový nástroj Evropské unie pro programové období 2014–2020, který umožní slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (SRR) vymezila pro tento nástroj 6 metropolitních oblastí s výraznou koncentrací obyvatelstva a klíčových funkcí nejvyššího řádu.  

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,