Koordinace výkopových prací v roce 2016

Posted by MČ PRAHA 4 on Prosinec 28, 2015
Aktuality z MČ
Cílem projektu je koordinace při důležitých opravách a rekonstrukcích komunikací tak, aby nedocházelo k opakovaným zásahům do povrchů komunikací v krátké době po sobě. Tento projekt je spuštěn i pro rok 2016 a každý investor musí zaslat nutné podklady, které nalzenete uvnitř článku. Veškeré podklady je nutné zaslat nejpozději do 15. ledna 2016 na emailovou adresu - eva.simkova@praha4.cz.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: