Generel bezmotorové dopravy Prahy 8 a vypořádání připomínek

Posted by MC Praha 8 on Prosinec 01, 2015
Aktuality z MČ
Občané využili možnosti připomínkovat koncepci bezmotorové dopravy Prahy 8 a zaslali více než 80 připomínek. Zástupci odboru dopravy a Centra dopravního výzkumu všechny došlé připomínky vypořádali.

Celý článek na zdrojovém webu