Výzva k podání nabídky – „Stěhovací práce a autodoprava“

Posted by MC Praha 7 on Listopad 05, 2015
Aktuality z MČ
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Stěhovací práce a autodoprava“ je zadávána v souladu s Pravidly MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení R MČ P 7 č. 0902/15-R ze dne 1.10.2015)

Celý článek na zdrojovém webu