Oprava Vršovického zámečku pochválena na celostátní konferenci

Posted by MC Praha 10 on Listopad 22, 2015
Aktuality z MČ

Jednalo se o pracovní setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu.  Konference byla určena pro stavební úřady, úřady územního plánování, odvolací orgány. Na konferenci byli přítomni zástupci spolupracujících resortů a nevládních organizací (Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká společnost pro stavební právo, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR apod.) a také zástupci partnerského Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja Slovenské republiky.

Účelem konference bylo zprostředkovat účastníkům aktuální informace z oblasti stavebního práva a umožnit diskusi k problémům oboru. Tematicky byla konference zaměřena zejména na hodnocení vývoje v oblasti územního plánování a stavebního řádu v uplynulých letech. Na konferenci zazněly příspěvky věnované mimo jiné přípravě novely stavebního zákona, problematice udržitelného rozvoje území, dotacím na územně plánovací činnost, politice územního rozvoje ČR, politice architektury a stavební kultury ČR a projektové dokumentaci.

V rámci konference byly představeny všem zúčastněným stavby roku 2014-2015. Kladně byla prezentována i stavba na území Prahy 10, a to rekonstrukce Vršovického zámečku včetně souvisejícího parku jako veřejného prostranství.

Pro odbornou veřejnost je vhodné uvést, že dle Ministerstva pro místní rozvoj připravovaný návrh novely stavebního zákona by měl být předložen vládě k projednání v prosinci 2015 a předpokládané nabytí účinnosti novely je k lednu 2017.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,