O částku 5 milionů korun na vylepšení prostředí Desítky bojuje 49 projektů

Posted by MC Praha 10 on Listopad 18, 2015
Aktuality z MČ

Doručené návrhy cílí na širokou škálu oblastí – revitalizaci stávajících volnočasových ploch, veřejné zeleně, tak i budování nových prostor. Velkým tématem se stala i doprava – občané navrhují zklidnění určitých ulic a hodně se ve svých projektech orientují i na vybudování bezpečnostních prvků v dopravě.

„Těší mne, že naši občané chtějí volná prostranství využívat například jako místa pro setkávání a mnoho z nich se zaměřilo na úpravu zanedbaných prostranství, která slouží vysloveně veřejnosti jako celku. Tento impuls boří teorie o všeobecné nevšímavosti a já jsem za to ráda,“ uvedla starostka Prahy 10 Radmila Kleslová.

Kvůli vysokému počtu i různorodosti návrhů teď čeká úřad městské části nelehký úkol – technická analýza. Během ní bude každý z návrhů zevrubně prozkoumán, a to jak z hlediska nákladů, tak i v otázce praktické proveditelnosti.

„Vítám ohlas na náš projekt. Z došlých návrhů je vidět, že občané mají o veřejný prostor zájem a chtějí o něm rozhodovat. Navíc je patrné, že i mezi sebou o něm komunikují a tím mažou anonymitu mezi sebou. Jsou pánem situace a já doufám, že při závěrečném hlasování toto využijí v co největším počtu,“ doplnil radní Bohumil Zoufalík.

Vzhledem k tomu, že občanům byla nastavena jen základní pravidla, nikoliv šablony k textovým popisům a obrazovému materiálu, je sada podaných návrhů obrovskou paletou lidské tvořivosti. Návrhy došly jak v  téměř profesionálním zpracování, tak i ve formě rukou malovaných obrázků. Projekt zaujal občany všech věkových kategorií, nejstaršímu navrhovateli je úctyhodných 87 let, ale jako téma ke školní práci jej využili i žáci 5. C ze základní školy Nad Vodovodem.

Nicméně kvalita zpracování neovlivní technickou analýzu, kterou nyní bude úřad provádět. Ten nebude známkovat projekty, ale jen posuzovat, zda jsou vůbec uskutečnitelné. Analýza přijatých návrhů bude probíhat až do konce roku. Na leden pak jsou naplánována veřejná setkání, v nichž navrhovatelé budou nápady prezentovat svým sousedům.

V únoru odstartuje rozhodující část projektu Moje stopa, tedy hlasování občanů o jednotlivých návrzích. Hlasování potrvá do 12. února a bude probíhat elektronicky na webových stránkách www.moje-stopa.cz. Odborným garantem hlasovací aplikace bude společnost Demokracie 2.1. Zvítězí samozřejmě projekty, které získají nejvyšší počet hlasů. Již od března 2016 pak odstartuje realizace prvních investičních akcí.

Více informací: Kateřina Vávrová, katerinav@praha10.cz, 702 187 288

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,